تازه ها - کتابخانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
صفحه آماده است.
کتاب
پایان نامه
مقاله
مجله
منابع دیجیتالی
دیداری شنیداری
سند
تازه های کتاب
 
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
مصالح نوین و روش‌های پیشرفته ساخت...
وف‍ام‍ه‍ر، م‍ح‍س‍ن‌
‏‫، ‏‫۱۳۹۵.‬‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
تکنولوژی عالی بتن
حسینعلی‌بیگی، مرتضی
‏‫۱۳۹۳.‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
مهندسی پل
تونیاس، ‏‫دیمیتریوس ای.‬
‏‫، ۱۳۹۹.‬‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
پلاسمونیک مبانی و کاربردها
مایر، استفان ا.
‏‫‬‏۱۳۹۵.
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
سلول‌های خورشیدی:
م‍ح‍م‍دن‍ژاد، ش‍ه‍رام‌
‏‫۱۳۹۲.‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :